Saudiarabiens läkemedelsmyndighet godkänner Janin Medical som Chordate Medicals auktoriserade representant i KSA

Chordate Medical meddelar att Saudi Food and Drug Authority (SFDA) har godkänt ansökan om registrering av Janin Medical Company (”Janin”) som bolagets auktoriserade representant i KSA. Detta innebär bland annat att Chordate kan återuppta kundleveranser.

– Den formella byråkratin kan vara omfattande i vissa marknader och Saudiarabien är inget undantag. I de flesta marknader måste vi som exportör ha en utsedd auktoriserad representant registrerad hos den regulatoriska myndigheten. Det är tillfredställande att ansökan blev godkänd förhållandevis snabbt den här gången, ett tydligt tecken på ett effektivt samarbete mellan vår General Manager för GCC-området och den nya distributören. Vi har beställningar från kunder som har behövt vänta på den här hanteringen och kan levereras i närtid, säger Anders Weilandt, vd Chordate.  

Chordate ingick avtalet med Janin, ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning, i december 2022. Avtalet innebär att Janin startade som exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna från årsskiftet. Bolaget är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin har även status att offerera till offentliga upphandlingar.

För mer information om Janin Medical: https://janinmedical.com/index.html

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari kl. 10:00 2023 (CET).

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt