Stort intresse för Ozilia® Migraine på Deutsche Schmerzkongress 2023 i Mannheim

Chordate presenterar Ozilia® (tidigare K.O.S) och migränstudien PM007 på Deutsche Schmerzkongress 18–21 oktober i Mannheim, en årlig kongress för Tyska smärtläkarförbundet med cirka 3500 medlemmar.

– Tyskland är en viktig fokusmarknad för bolaget och vi noterar en helt ny nivå av intresse från delegaterna på kongressen. Det är tydligt att kännedomen om Ozilia® sprids alltmer och att vårt erbjudande har hög relevans, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Studien presenteras under kongressen som poster av dr Charly Gaul och dr Florian Rimmele, två av fem studieledare i den tyska delen av studien, och dr Gaul redovisade även Ozilia® som ett läkemedelsfritt alternativ i sin föreläsning.

– Vi får kontinuerligt många leads från kliniker som vill veta mer om Ozilia® och även önskar börja erbjuda behandlingen till sina patienter, både i Tyskland och på våra andra nyckelmarknader, säger Anders Weilandt.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt