Subgruppsresultat från Chordates kliniska studie PM007 presenteras på migrän-symposium i London

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq First North Stockholm: CMH) tillkännager idag att ett abstract med titeln "Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomised controlled clinical trial" av Hoffmann, J. et al, kommer presenteras på Migraine Trust International Symposium 2022 [MTIS], 8-11 september 2022, i London.

I abstractet presenteras resultaten från den subgruppsanalys som utförts på de 97 tyska patienterna som slutförde PM007-studien i slutet av 2021. I studien av totalt 132 försökspersoner lämnade den sista patienten studien i början av augusti 2022, och den kompletta datafilen analyseras för närvarande inför det slutliga manuskriptet till en vetenskaplig artikel, som förväntas lämnas in senare i höst.

– Det blir mycket spännande att få se subgruppsresultaten från PM007-studien om ett par veckor. Om det visar sig vara så bra som vi hoppas kommer det direkt vara ett starkt stöd för våra marknadsförings- och försäljningsambitioner av Chordates CE-märkta produkt. Det faktum att de tyska klinikerna avslutade sitt arbete tidigt gjorde det möjligt att göra denna subgruppsanalys i väntan på att deras finska kollegor skulle komma i kapp efter förseningarna orsakade av covid. Nästa steg är nu att bearbeta data från den genomförda studien och få den publicerad i sin helhet, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Om PM007

Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen, med det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning.

Studien inkluderade patienter med diagnosen kronisk migrän (15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades i början av augusti 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Subgruppsresultat-fran-Chordates-kliniska-studie-PM007-prese.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt