11 italienska kliniker erbjuder nu K.O.S-behandlingen mot kronisk rinit

Chordates italienska distributör Ve.Di.Se. Hospital S.P.A. har nu installationer som erbjuder K.O.S-behandling för kronisk rinit på elva kliniker runt om i landet, från Tradate och Verona i norr till Bari i söder. Samtidigt fortsätter Vedises arbete med introduktion av K.O.S även som behandling för kronisk migrän i Italien.

– K.O.S börjar nu etablera sig som medicinsk behandling i Italien och vi förväntar oss att antalet kliniker som erbjuder K.O.S mot kronisk rinit kommer fortsätta öka. Stilleståndet på nästan två år som Covid19 orsakade i Italien var längre än i de flesta marknader, den upparbetade vårdskulden är fortfarande påtaglig. Vedises långa erfarenhet och stora nätverk av kliniker har också stort värde i deras pågående arbete med att introducera K.O.S som behandling mot kronisk migrän, säger Chordates vd Anders Weilandt.

Chordate och Vedise inledde samarbetet i slutet av 2018 när parterna signerade ett exklusivt distributionssamarbete för Italien. Sedan dess har K.O.S-behandlingen börjat erbjudas mot kronisk rinit på 11 kliniker, och planen är att öka antalet kliniker ytterligare under 2023. Sedan augusti 2022 satsar Vedise stora resurser på att kunna börja erbjuda K.O.S även mot kronisk migrän.

– De positiva resultaten från migränstudien har inneburit ytterligare skjuts i detta arbete. Italien är en viktig marknad för oss, dels eftersom det är en av Europas största medtech-marknader och dels eftersom vi inom kort räknar med att K.O.S kommer erbjudas både mot kronisk rinit och kronisk migrän i landet. Det gör Italien till ett starkt exempel på proof-of-concept för oss.

Vedise är en väletablerad aktör på den italienska marknaden som har levererat medicintekniska produkter till offentliga sjukhus och privata kliniker i över 30 år. Distributören har ett nära samarbete med den medicinska professionen.

Läs mer om Vedise Hospital: https://vedise.com/

Se var Vedise erbjuder K.O.S mot kronisk rinit i Italien: https://vedisekos.it/ (den elfte kliniken, belägen i Rom, är ännu inte inlagd på kartan).

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt