Chordate tecknar distributörsavtal med Intramedic

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Intramedic A/S ("Intramedic") avseende den danska marknaden. Chordate har sedan ett drygt år samarbetat med Intramedic för att utvärdera Chordates system. Avtalet löper på två år.

– Vi fortsätter vår breda marknadslansering av vårt produktsystem där vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. Intramedic är en etablerad och fortsatt växande distributör inom medicinteknik som vi bedömer kommer vara en stark partner när vi nu ska etablera oss även i Danmark, säger Fredrik Henckel, VD för Chordate.

Kista, 29 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 14:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-06-29.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Intramedic
Intramedic är en medicinteknisk återförsäljare med verksamhet i Danmark och Sverige. Intramedic marknadsför och utför service på utrustning från ett urval av världens ledande producenter inom lungfunktionsdiagnostik, biomekanik, exercise och rehabilitering. Intramedics kunder är sjukhus, universitet och forskningsinstitut samt testcentra, specialister, privatläkare, fotterapeuter och kliniker. Användningsområdena omfattar diagnostik, behandling och forskning inom lungsjukdomar och astma, arbets- och näringsfysiologi, idrottsmedicin, biomekanisk terapi och rehabilitering. www.intramedic.dk.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt