Aktieanalys 2024 från Kalqyl: ”Chordate framstår som lågt värderat relativt sina peers”

Analysfirman Kalqyl har i dag 24 januari 2024 publicerat en ny bolagsanalys av Chordate Medical. Kalqyl utgår i analysen från perspektivet hos en potentiell köpare av Chordate, och de ser en betydande uppsida vid ett eventuellt förvärv av Chordate givet dagens aktiekurs.

”De högre värderingarna hos både noterade och onoterade peers indikerar att marknaden ser en betydande potential inom migränmarknaden. Det verkar som att investerare är villiga att satsa på bolag i tidiga skeden, drivna av förhoppningen om hög framtida avkastning. Denna insikt stärker vår uppfattning om att migränmarknaden är attraktiv och att bolag som Chordate, som är aktiva inom detta område, kan ha en betydande potentiell uppsida”, skriver Kalqyl i analysen.

Chordate tecknade avtal med Kalqyl om rapportbevakning och uppdragsanalyser i oktober 2023, och Kalqyl har nu publicerat sin första analys av bolaget. En betydande del av analysen och slutsatserna grundar sig i att Kalqyl har genomfört en omfattande undersökning av noterade och onoterade peer-bolag, med syfte att få en övergripande bild av värderingarna särskilt inom området för neurostimulation och liknande metoder för behandling och förebyggande av migrän:

”När vi analyserar Chordate i detta sammanhang framstår bolaget som lågt värderat i jämförelse med samtliga bolag i vår peergrupp. Detta är anmärkningsvärt, särskilt med tanke på den vetenskapliga grund som Chordates teknik vilar på, det omfattande patentskyddet, samt de framsteg som görs med att materialisera proof of concept på flera marknader. Vi finner ingen uppenbar förklaring till denna värderingsdiskrepans. Snarare tyder våra observationer på att Chordate kan vara undervärderat relativt sina peers.

Vidare indikerar de högre värderingarna hos både noterade och onoterade peers att marknaden ser en betydande potential inom migränmarknaden. Det verkar som att investerare är villiga att satsa på bolag i tidiga skeden, drivna av förhoppningen om hög framtida avkastning. Denna insikt stärker vår uppfattning om att migränmarknaden är attraktiv och att bolag som Chordate, som är aktiva inom detta område, kan ha en betydande potentiell uppsida”, skriver Kalqyl i sin analys.

– Kalqyl antar perspektivet hos en potentiell köpare, och det stämmer väl överens med Chordates strategi. Vår ambition är att aktieägare och intressenter ska ha tillgång till en relevant analys av bolaget och den marknadspotential som linjerar med bolagets strategi, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Läs hela analysen från Kalqyl

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt