Chordate Medical (publ) offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av listbyte

Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning med anledning av Bolagets planerade listbyte ("Listbytet") till Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Chordates hemsida, https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsbeskrivning/.

Chordate har den 31 januari 2022 offentliggjort att Bolaget erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") avseende Listbytet. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 15 februari 2022, villkorat av att Chordate erhåller slutligt godkännande från Nasdaq, varvid sista dag för handel på Nordic SME kommer vara 14 februari 2022. Förutsatt att Chordate erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Bolaget att handlas med oförändrat kortnamn CMH och ISIN kod SE0009495559. Aktieägarna i Chordate kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Bolagsbeskrivningen bedöms inte innehålla någon tidigare icke offentliggjord information som skulle kunna få en väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktie.

Rådgivare
Chordate har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Wistrand Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Västra Hamnen Corporate Finance AB som certified adviser.

Information:
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 februari 2022 kl. 16:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se, är Chordates Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Medical-publ-offentliggor-bolagsbeskrivning-med-an.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt