Första patienterna inkluderade i Chordate Medicals Eftermarknadsstudie PM010

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) meddelar idag att de första sju patienterna har inkluderats i bolagets eftermarknadsstudie PM010. De sju patienterna har skrivits in studien på neurologkliniker i Hull, Glasgow, Frankfurt, Essen och Jerusalem.

– Samtliga deltagande kliniker leds av välrenommerade specialister och det är tillfredsställande att de första patienterna nu är inne i studien. PM010-studien är en del av det regulatoriska kravet för migränbehandlingens CE-märkning, men har också stor betydelse för att kunna ge underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Om PM010
PM010, är en pågående öppen klinisk uppföljningsundersökning efter marknadsföring (eng. post market surveillance) för att följa långtidsresultat och säkerhet med Chordate Medicals förebyggande migränbehandling Ozilia® hos patienter med kronisk migrän under vanlig klinisk behandling. Studien kommer att rekrytera 200 patienter och genomföras på cirka 15 kliniker i fyra europeiska länder, uppföljningen är 12 månader. Data från denna öppna studie kommer att rapporteras i intervaller och användas för att finjustera rekommendationer för den kliniska behandlingsregimen.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt