Patientstudien nu färdigrekryterad

Chordate Medical bedömer att tillräckligt många patienter rekryterats till studien om migrän som genomförs i Tyskland och Finland – och att patientantalet som studiedesignen föreskriver därmed är uppfyllt.

Huvudsyftet med patientstudien som påbörjades 2018 var från början att möjliggöra en CE-märkning av bolagets förebyggande behandling av kronisk migrän. Eftersom Chordate redan i maj 2021 erhöll CE-märkningen på interrimsdata från samma studie så blev huvudsyftet uppfyllt, dock är ett positivt slutresultat från patientstudien fortfarande ytterst viktigt för den fortsatta marknadsföringen. Målsättningen är att få en vetenskaplig artikel publicerad. Artikeln beräknas kunna slutföras och skickas in för vetenskaplig granskning tidigast i slutet av tredje kvartalet 2022, eftersom den sista patienten nu kommer att lämna studien under juli.

–  En artikel i en vetenskaplig tidskrift kommer att stödja vår marknadspositionering och vårt säljarbete på alla utvalda marknader, det gäller även länder utanför EU, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Den internationella patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän påbörjades 2018. Studien, som genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020 men återupptogs i omgångar under 2021 när pandemiutvecklingen så tillät.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Patientstudien-nu-fardigrekryterad.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt